ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ หลักสูตรส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.) และหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS)

ประกาศโรงเรียนพนมเบญจาเรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2564

 

New gifประกาศโรงเรียนพนมเบญจาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 , ห้องเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตรหลักสูตรการใช้ภาษาอังกฤษ (EIS)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564