ใบความรู้ที่ 4

รายวิชา งานช่างพื้นฐาน

งานไฟฟ้า

เรื่อง

เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ( ตู้เย็น )

แผนการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ที่ 1 จำนวน............คาบ

    ผลการเรียนรู้                

                อธิบายระบบการทำงาน ส่วนประกอบและบอกสาเหตุจากอาการผิดปกติของตู้เย็นได้

    สาระการเรียนรู้

                        1.ส่วนประกอบของตู้เย็น

                        2.หลักการทำงานของตู้เย็น

                        3.สาเหตุของอาการเสียของตู้เย็น

                    

 

เนื้อหา  คลิกชมสื่อวีดีทัศน์     

                   ส่วนประกอบภายในตู้เย็น   คือ ส่วนที่ผู้ใช้สัมผัสโดยตรง  ได้แก่

1.      ช่องแช่ของสด เป็นช่องที่มีอุณหภูมิต่ำ เพื่อเก็บรักษาของสดไม่ให้เน่าเสีย ใช้สำหรับแช่ของสดที่มักมีกลิ่น เช่น เนื้อสด ปลาสด ไก่สด จึงต้องมีฝาปิดเพื่อไม่ให้กลิ่นของสดปนกับสิ่งอื่นในตู้เย็น

2.      ถาดทำน้ำแข็ง ใช้สำหรับทำน้ำแข็ง มีอุณหภูมิต่ำเหมือนช่องแช่ของสดแต่จะแยกออกมาเพื่อป้องกันกลิ่นจากของสดปนกับน้ำแข็ง โดยจะมีกล่องสำหรับเก็บน้ำแข็งอยู่ด้านล่าง

3.      ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ 1 ใช้ปรับอุณหภูมิภายในตู้เย็นของส่วนที่ 1  ให้มีความเย็นตามต้องการ มักใช้ตัวเลขวัดเป็นลำดับ ของความเย็น   เช่น หมายเลข 1 จะมีความเย็นน้อยกว่าหมายเลข 5 ซึ่งเย็นที่สุด เป็นต้น หากเป็นตู้เย็นประเภทประตู เดียวจะไม่มีส่วนนี้

4.      ปุ่มปรับอุณหภูมิส่วนที่ 2 ใช้สำหรับปรับอุณหภูมิภายในส่วนที่ 2 มีหลักการใช้งานต่างๆเหมือนปุ่มปรับอุณหภูมิในส่วนที่1

5.      ชั้นวางของ ใช้สำหรับวางของทั่วไปที่ไม่ต้องการอุณหภูมิต่ำหรือมีความเย็นมาก เช่น เครื่องดืมและขนม

6.      ถาดใส่ผัก จะแยกไว้ต่างหากเพื่อเก็บรักษาอาหารประเภทผักโดยเฉพาะ

7.      ถาดน้ำทิ้ง ใช้สำหรับรองรับน้ำที่ได้เกิดจากการกลั่นตัวของตู้เย็น โดยคอมเพรสเซอร์จะหยุดทำงานเมื่อถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ เพื่อละลายน้ำแข็งที่เกาะภายในตู้เย็น

8.      ชั้นใส่ของช่องแช่แข็ง สำหรับใส่ของเบ็ดเตล็ดที่ต้องการให้เย็นในเวลาที่รวดเร็ว

9.      ถาดวางไข่ ออกแบบมาสำหรับใส่ไข่โดยเฉพาะเพื่อป้องกันไม่ให้ไข่แตก

10.  ชั้นวางของทั่วไป สำหรับวางสิ่งของต่างๆภายในตู้เย็น ซึ่งมักใช้แช่เครื่องสำอาง ขวดน้ำ  หรืออาหารสำเร็จรูป

 

                         

 

 

                                   คลิกดู ส่วนประกอบ ระบบการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ดังนี้

                   ตู้เย็น      เครื่องซักผ้า    เครื่องปรับอากาศ    โทรทัศน์   เตารีดผ้า  พัดลม