ร้านค้าสะดวกซื้อ

บริหารโดย   คุณสุฎา  เดชอรัญ

ที่อยู่  92 ม. 1 ต.หน้าเขา อ.เขาพนม จ.กระบี่

การดำเนินงาน

1. เริ่มจากการเก็บรวบรวมต้นทุนเพื่อสั่งซื้อสินค้าและวัสดุ

2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และศึกษารูปแบบสินค้าที่ลูกค้าต้องการ

3.  บริการลูกค้าตลอดจนคำนวณราคาวัสดุอุปกรณ์และติดราคา

4.  ตรวจสอบความปลอดภัยในการผลิตตลอดจนปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

1.     สำรวจเครื่องแต่งกายขณะปฏิบัติงาน

2.     มีสติในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

3.     ควรจัดเก็บอุปกรณ์หรือตรวจสอบอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนทำงาน

4.     ไม่ดื่มแฮกอฮอล์หรือของมึนเมา

กฎระเบียบในการทำงาน

1.     ห้ามดื่มสุราขณะทำงาน

2.     ดูแลความเป็นระเบียบภายในร้านสม่ำเสมอ

เวลาเปิดทำงาน

เริ่มทำงาน 7.00  โมงเช้า  ถึง 18.00

การบริการและการจำหน่าย

ในการบริการทางร้านจะให้ความสะดวกแก่ลูกค้าโดยการหยิบซื้อของด้วยตัวเองและหากสิ่งใดที่ใหญ่ๆ

เช่น ถังแก๊ส  ทางร้านจะบริการส่งถึงที่ราคาเป็นกันเอง

แหล่งสั่งซื้อสินค้า

ห้างแม็กโค ห้างโลตัส  ห้างบิ๊กซี  ในจังหวัดกระบี่

ร้านข้าวไทย  ร้านสายใจการค้า  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่

แหล่งที่มาของต้นทุน

มาจากเงินสะสมของตนเอง

                                                                                      งบประมาณลงทุน

ลงทุนครั้งแรกประมาณ  250,000 บาท

กำไรต่อปี

ได้กำไรปีละ  155,000 บาท

ระยะจัดตั้งดำเนินการ

ได้จัดตั้งมาเป็นเวลา  6 ปี

การตรวจสอบสินค้า

1.     ตรวจสอบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของสินค้า

2.     ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า

3.     ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้า

ความต้องการของลูกค้า

นับได้ว่าสิ่งของเหล่านี้เป็นตัวประกอบสำคัญในชีวิตประจำวันของลูกค้าเช่นจะเป็นเครื่องปรุงอาหารสิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญและเป็นที่ ต้องการของท้องตลาดมาก

 

ภาพในร้านค้า

 

     

 

      

 

       

 

 

       

 

เมนูหลัก                    download                    ออก