Category: สมัครงาน/จัดซื้อ/จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เร

รายละเอียด »

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เร

รายละเอียด »