Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศปิดโรงเรียนเป็นการภายในระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2565

โรงเรียนพนมเบญจาแจ้งปิดการเรียนการสอน ในระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 2 วัน และจะเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

รายละเอียด »

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เรื่อง คำขวัญวันวิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

รายละเอียด »