ประกาศผู้ชนะงานซ่อมไฟฟ้า-324ล.

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา