โรงเรียนพนมเบญจารับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMT) ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัครระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2567

สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 18 ก.พ. 2567
สอบคัดเลือก ม.4 วันที่ 26 ก.พ. 2567

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา