กิจกรรม การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน โรงเรียนพนมเบญจา ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา