โรงเรียนพนมเบญจา อ.เขาพนม จ.กระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตรังกระบี่

ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 9 ตำบล เขาพนม อำเภอ เขาพนม กระบี่ 81140
โทรศัพท์. 075-689028, โทรสาร. 075-689028
E-mail : pbj_school@yahoo.co.th
Website : https://www.pbj.ac.th
พิกัด GPS : 8.25992055580984, 99.04535887330331

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา