- ดาวน์โหลด -

ตารางสอบและห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565

Read More »

ป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift

Read More »

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภาย

Read More »

ประกาศ เรื่อง ระเบียบว่าด

Read More »

ประกาศโรงเรียนพนมเบญจา เร

Read More »

ประกาศแผนการจัดซื้อหนังสื

Read More »
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา