ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา

ปีการศึกษา 2565 มีจำนวนนักเรียน 1897 คน

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา