ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา ปีการศึกษา 2567
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา ปีการศึกษา 2567
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 177 179 356
ม.2 140 154 294
ม.3 143 147 290
รวม ม.ต้น 460 480 940
ม.4 140 170 310
ม.5 101 160 261
ม.6 87 145 232
รวม ม.ปลาย 328 475 803
รวมทั้งหมด 788 955 1743

*ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 67

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา ปีการศึกษา 2566
ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนมเบญจา ปีการศึกษา 2566
ชั้น ชาย หญิง รวม
ม.1 170 168 338
ม.2 160 158 318
ม.3 148 178 326
รวม ม.ต้น 478 504 982
ม.4 105 166 271
ม.5 93 148 241
ม.6 88 135 223
รวม ม.ปลาย 286 449 735
รวมทั้งหมด 764 953 1717

*ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 66

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา