สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2565

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา