บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายยงยุธ     ก่ออ้อ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นายวิชัย     แย้มหอม
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ
นางสุภาภรณ์     นางนวล
ครู คศ.2
นายสังเวียน     หนูทอง
ครู คศ.2
นายกฤษฏิภัณฑ์     ไกรนรา
ครู คศ.1
นายศรายุธ     สุวรรณชาตรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวบุญทิพย์     พัฒน์ช่วย
ครูอัตราจ้าง
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา