แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา