รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา