รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สรุปผลการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา