หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โรงเรียนพนเบญจา 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพนมเบญจา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนพนมเบญจา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพนมเบญจา

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด