ข้อมูลเชิงสถิติ

ข้อมูลสถิติการให้บริการของโรงเรียนพนมเบญจา ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการนักเรียนย้ายเข้า – ย้ายออก ของนักเรียนประจำปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสถิติการให้บริการสถานที่โรงเรียนพนมเบญจา

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด