ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา