การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ของข้าราชการครูฯ

การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนมเบญจา ปีงบประมาณ 2564

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
– โรงเรียนพนมเบญจา Official
– งานประชาสัมพันธ์ รร.พนมเบญจา
– งานวัดและประเมินผล รร.พนมเบญจา
– งานแนะแนว รร.พนมเบญจา