การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ของข้าราชการครูฯ

การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพนมเบญจา ปีงบประมาณ 2564

ผอวิสนุ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา