ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพนมเบญจา

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพนมเบญจา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพนมเบญจา

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด