ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy

ประกาศ เจตจำนงสุจริต โรงเรียนพนมเบญจา

ป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy "เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร"

นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา
ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด