ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2566 (สอบวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566)

รายละเอียดสำหรับนักเรียน

(เรื่องการสอบกลางภาค 1/2566)
งานวัดผลโรงเรียนพนมเบญจา

รายละเอียดสำหรับนักเรียน

- วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาค
- ถ้าวันไหนนักเรียนไม่มีสอบ นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน
- ขอให้นักเรียนแต่ละห้องดูว่า สอบวันไหน ใช้ห้องสอบที่เท่าไหร่ ตามรายละเอียดที่แจ้ง
01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา