ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 (สอบวันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565)

รายละเอียดสำหรับนักเรียน

(เรื่องการสอบกลางภาค 1/2565)
งานวัดผลโรงเรียนพนมเบญจา

รายละเอียดสำหรับนักเรียน

- วันที่ 18-22 กรกฎาคม 2565 เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาค
- ถ้าวันไหนนักเรียนไม่มีสอบ นักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน
- ขอให้นักเรียนแต่ละห้องดูว่า สอบวันไหน ใช้ห้องสอบที่เท่าไหร่ ตามรายละเอียดที่แจ้ง
ปล.นักเรียนเลิกเวลา 16.00 น. ตามปกติ
01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา