ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขัน กีฬาสีภายในโรงเรียนพนมเบญจา ประจำปี 2565
1. วันที่ 15-17 ส.ค. แข่งขันประเภทกีฬา
2. วันที่ 18 ส.ค. ให้แต่ละสังกัดสีจัดเตรียมเต็นท์เชียร์เตรียมความพร้อมขบวนพาเหรดและอื่นๆ
3. วันที่ 19 สค. เดินขบวนพาเหรด ,พิธีเปิด ,แข่งขันกรีฑาวันที่ 1
4. วันที่ 20 ส.ค. แข่งขันกรีฑาวันที่ 2 , พิธีปิดการแข่งขัน

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา