ประกาศร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมเบญจา
เกำหนดยื่นซองประมูลราคา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 และเปิดซองประมูลราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนพนมเบญจา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ โทร. 096 – 239-6624 นางสุพัตรา ยิ้มแก้ว 085 – 798-1772 หรือห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนพนมเบญจา เวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 075 – 689028
รายละเอียดดังไฟส์แนบ

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา