การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน โรงเรียนพนมเบญจา ประจำปี 2566 "พนมเบญจาเกมส์"

การแข่งขันกีฬา-กรีฑาสีภายใน โรงเรียนพนมเบญจา ประจำปี 2566 “พนมเบญจาเกมส์” 24-30 มิ.ย.2566 ณ สนามกีฬา โรงเรียนพนมเบญจา

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา