ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา