ป้ายประชาสัมพันธ์ No Gift Policy "เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร"

01ผอ วิสนุ ปานมาศ
นายวิสนุ ปานมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา